Egill Jacobsen
                                                                     Egill Jacobsen (1910 - 98)


Egill Jacobsen (16. december 1910 i København - 21. april 1998) dansk kunstmaler og professor.


Egill Jacobsen blev uddannet på privat malerskole og på Kunstakademiet under Kræsten Iversen 1932-33. Hans tidligste mørke, farveekspressive billeder var påvirket af Albert Gottschalk og Harald Giersing og havde motiver fra Frihavnen og Damhussøen i København. På en rejse til Paris i 1934 oplevede han abstrakte billeder af Matisse og Picasso, og han tilsluttede sig en tidstypisk interesse for at lade sig inspirere af etnografisk kunst. Af betydning for hans første abstrakte billeder, fx Ophobning (1938, Statens Museum for Kunst), blev tillige Sigurd Næsgaards forelæsninger i psykoanalyse. Her fandt han en bekræftelse på, at den menneskelige psyke råder over en underbevidsthed, hvis billeddannende evne kan nære fantasien og udnyttes i et improviseret ekspressionistisk udtryk.


Fra tiden op mod 2. Verdenskrig stammer også de første maskebilleder, og den stiliserede maskes enkle stregskelet har siden været udgangspunktet for et koloristisk variationsmaleri af overvejende lyrisk karakter. Ofte er malerierne bygget op omkring to grundfarver, som i Orange objekt (1940, Statens Museum for Kunst) og Gul maske (1943, Louisiana). Gennem Asger Jorn blev Jacobsen i perioder knyttet til bevægelsen omkring tidsskriftet Helhesten, fra 1938 til Corner & Høstudstillingen og Cobra. Med afbrydelser var han medlem af Grønningen fra 1993. Fraregnet enkelte udsmykninger til bl.a. Hvidovre Rådhus (1957-58) og Schæffergården (1974-76) er alle hans malerier staffelibilleder. Jacobsen var professor ved Kunstakademiet 1959-73, i øvrigt som den første danske abstrakte maler. Han modtog Eckersbergs Medalje i 1959, Thorvaldsens Medalje i 1969 og blev æresmedlem af Kunstakademiet i 1981.