Konkret Kunst

Konstruktiv kunst -  Konkret KunstKonkret kunst

Konkret kunst eller konkretisme er en kunstretning, der opstod efter 2. Verdenskrig, og som står i modsætning til CoBrA.

 

Konkret-kunstnerne forsøgte at udvikle et universelt og rationelt formsprog, der byggede på geometriske principper og få grundfarver.

 

I den konkrete kunst var undersøgelsen af billedkunstens eget formelle sprog det centrale. Konkret-kunstnerne ville udvikle en kunstens ABC, et sæt delelementer af linjer, former og farver, der sammensat kunne danne kompositoriske helheder. Det svarer til, at man i musikken danner lydlige forløb af noder og akkorder, og i tale- og skriftsproget danner sproglige forløb af bogstaver og ord.

 

Konkret-kunstnernes visuelle „alfabet“ bestod bl.a. af punkt, streg, linje, af geometriske grundformer som cirklen, kvadratet og trekanten, samt af primærfarverne, gul, blå, rød, hvid og sort.

 

Den konkrete kunst var ikke “abstrakt”, fordi den ikke var en abstraktion over “noget”. Den konkrete kunst var genstandsløs, den forestillede ikke noget men var, hvad den var; et konkret sanset linje-, form- og farvespil.

 

Kunstnere som Richard Mortensen, Albert Mertz, Ib Geertsen,  Gunnar Aagaard Andersen, Ole Schwalbe, Preben Hornung, Søren Georg Jensen og Richard Winther og Paul Gadegaard udviklede den konkrete kunst. Af udenlandske kunstnere kan nævnes Wassily Kandinsky, Kasimir Malevich, Olle Bærtling og Paul Klee.

 

I løbet af 1950erne og 60erne udvikledes en konkret digtning.Konstruktiv kunst 

Maleren Vlaminck har i et citat sagt, at modsætningen mellem videnskab og kunst ikke kan udlignes. Hermed har han uden tvivl også villet rette en kritik mod den mest yderliggående del af den konsruktive kunst. Denne virker i sin udformning altid logisk, og da den tilnærrær sig geometriens eller rumgeometriens rene former, giver den os et æstersk skønhedsindtryk, der grænser til vor opfattelse af det ideale. I sin eksaktled vil denne kunst let kunne reproduceres, opmåles og gentages ved flittigbrug afpasser og lineal. En sådan kunst kan virke skøn som en isblomst på en rude, men udstråler kun lidt menneskelig var-

me.

Denne kritik er alene ruet mod konstruktivismens tørre dogmatiker. Ikke f.eks. de første russisk konstruktivister eller betydelige, med konstruktivismen beslægtede malre, som Kandinsky og Malewitch.


Mobilen

Mobilen (uroen) er et barn af konstruktivismen. I kraft af bevægelsesmotivet, der tilfører skulpturel en ny tidsmæssig og rumlig dimension, har vi let ved at hengive os til legen og opleve humoren.

Mobilens (uroens) sjæl -vindpustet. Ib Geertsen var kendt for sine Mobile.