Finn Pedersen

Finn Pedersen  -  Født i Klemensker på Bornholm i 4. september 1944 -  18. juli 2014.


Finn Pedersen er en cobrakunstner i en anderledes forstand. Vist fandt han stærk inspiration i Cobrakunsten, men hvor CoBrA som bevægelse søgte ind i et nyt univers med afsæt i en kamp med den eksterne verdens regler og udvikling af det ekspressionistiske maleri, har Finn Pedersen et andet udgangspunkt; kampen i det indre univers. Billederne fortæller om et opgør med de indre dæmoner, som han med sin formidable koloristiske evne og stædighed har berettet om i sine billeder. –Og dette udtryk og den dybde har han vedholdt uden afvigelser siden starten.Finn Pedersen har, inspireret af Asger Jorns malerier fra dennes sidste tiår, arbejdet med nært beslægtede motiver og søgt at nå sit forbilledes frie maleriske udfoldelse.


En historie fra Finn Pedersens første år handler om den legendariske Børge Birch, der hos en anden kunsthandler havde set et billede af Finn Pedersen – stormede ind i butikken – og sagde: Hvad skal du have for det billede af Jorn? Hvorefter kunsthandleren forbløffet svarede ”Jamen det er jo Finn Pedersen!”