Per Kirkeby

Per Kirkeby

1938 - 2018


Kirkebys tilgang til kunsten var kompleks. Ved siden af virket som billedkunstner var han både geolog, digter, forfatter til kunstbøger, professor, filmmager og grønlandsfarer. Allerede i 1980’erne slog Kirkeby sit navn fast i udlandet og blev et vigtigt bindeled mellem Danmark og den internationale kunstscene.


Kirkebys udgangspunkt i slutningen af 1950’erne var landskabet som motiv, men i 1960’erne blev han en del af den eksperimenterende Eks-skole, hvor han med lån fra den amerikanske popkunst kredsede om fænomenet massekultur. Dette tidlige formsprog med montageteknik og tegneserielignende figurer er et par af auktionens værker fremragende eksempler på. I slutningen af 1970’erne skiftede Kirkeby spor igen og begyndte at overføre geologiske naturstudier samt litterære- og kunsthistoriske referencer til intense lærreder opbygget af mange lag af oliemaling i afdæmpede jordfarver, som man ser det i andre af auktionens værker.


Der er blevet skrevet meget om Kirkeby, men fordi hans tilgang til kunsten ikke var entydig og værkerne indeholder så mange lag og referencer er hans virke svært at indkredse og sætte på formel. Noget står dog klart – Kirkeby var en eminent maler og har haft afgørende indflydelse på skandinavisk abstrakt kunst gennem mere end 50 år.