Palle Nielsen

Palle Nielsen 

1920 - 2000

Palle Nielsen er en af vor tids største grafikere, en af de væsentligste pejlere af tidsånden gennem mere end et halvt århundrede. Der er en stilhed-før-stormen i hans billeder, der kan være spændt ud mellem et steds mystisk hvilende skønhed og en udefinerbar underliggende eksplosiv ansats til vold. Et enkelt lille stykke grafik kan stå og vibrere med en næsten uudholdelig spænding.


Palle Nielsens livsværk folder sig ud som serier af knivskarpe snit ind i menneskesindet, der er på evig rejse gennem en slags tids- og rumplasma i hemmelighedsfuld alliance med bylandskaberne. Byer og mennesker spejler hinanden og udtrykker et gensidigt dobbelttydigt forhold af længsel og dæmoni.


Selv har Palle Nielsen sagt:


"I reglen opstår disse bybilleder uden bevidst hensigt eller plan. Et eller andet sted på papiret kommer en gesims, et vindue, til syne, som bliver til en facade, et plan, hvis drejning i forhold til billedfladen kalder på et andet plan med en anden drejning, en vinkel opstår, noget rumligt dæmrer ... Fantasiens og indbildningskraftens steder: kirkerne, bankerne, slottene – betagende og farlige. Den drømte by, hvor husene taler, og deres ansigtstræk mimer og fortæller om det skjulte."