Ole Folmer Hansen

Ole Folmer Hansen

1937Ole Folmer Hansen - f. 1937 - er udlært som bygningsmaler. Kunstnerisk set er han autodidakt. Fra første færd har han været en svoren til hænger af det geometrisk anlagte flademaleri, der i sin tid blev karakteriseret som "konkret kunst". Han giver ingen associationer til den håndgribelige virkelighed, men baserer udelukkende sit billede på geometrisk formede figurer og rene klart lysende farver. Ole Folmer Hansen er en trofast og fint disciplineret repræsentant for den abstrakte billedkunst, som har rod i russeren Malewitch og hollænderen Mondrians arbejder.

Konkret kunst (1947-)

Konkret kunst eller konkretisme er en kunstretning, der opstod efter 2. Verdenskrig, og som står i modsætning til Cobra.

 

Konkret-kunstnerne forsøgte at udvikle et universelt og rationelt formsprog, der byggede på geometriske principper og få grundfarver.

 

I den konkrete kunst var undersøgelsen af billedkunstens eget formelle sprog det centrale. Konkret-kunstnerne ville udvikle en kunstens ABC, et sæt delelementer af linjer, former og farver, der sammensat kunne danne kompositoriske helheder. Det svarer til, at man i musikken danner lydlige forløb af noder og akkorder, og i tale- og skriftsproget danner sproglige forløb af bogstaver og ord.

 

Konkret-kunstnernes visuelle „alfabet“ bestod bl.a. af punkt, streg, linje, af geometriske grundformer som cirklen, kvadratet og trekanten, samt af primærfarverne, gul, blå, rød, hvid og sort.

 

Den konkrete kunst var ikke “abstrakt”, fordi den ikke var en abstraktion over “noget”. Den konkrete kunst var genstandsløs, den forestillede ikke noget men var, hvad den var; et konkret sanset linje-, form- og farvespil.

 

Kunstnere som Richard Mortensen, Albert Mertz, Ib Geertsen og Paul Gadegaard udviklede den konkrete kunst. Af udenlandske kunstnere kan nævnes Wassily Kandinsky, Kasimir Malevich og Paul Klee.

 

I løbet af 1950erne og 60erne udvikledes en konkret digtning.